Dopravní stavby

AGERIS s.r.o. projekčně zajišťuje především stavby účelových komunikací pro zemědělskou a lesnickou mechanizaci, místních komunikací, cyklostezek, stezek pro pěší, naučných stezek. Nabízíme zpracování koncepcí, studií, investičních záměrů a všech následných stupňů projektové přípravy, včetně inženýrských činností až do závěrečné kolaudace stavby. Samozřejmostí je pomoc při výběru dodavatele a poradenství v oblasti čerpání dotačních titulů.

Naší předností je velmi dobrá znalost problematiky vlastnických vztahů v území a úzká provázanost na ostatní související obory, především pak na vodohospodářský a ekologický.

Kontaktní osoba: Ing. Ivo Podracký, tel. 545 558 820, mobil: 604 201 753