Plány péče o ZCHÚ

Plány péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) slouží k usměrňování vývoje přírodních poměrů a regulaci lidské činnosti v národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, případně v národních přírodních památkách a přírodních památkách (viz § 38 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění).