3. místo 2014 – Suchá retenční nádrž v katastrálním území Senetářov

Přihlašovatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Název akce:

Suchá retenční nádrž v k.ú. Senetářov

Anotace:

Cílem navržené stavby bylo ochránění obce Senetářov před nepřiznivými vlivy a škodami způsobovanými povodněmi, při kterých docházelo k zahlcení a pozdějšímu rozlívání dešťové kanalizace. Stavbou došlo k omezení negativních účinků odtokových situací, čímž jsou ochráněny pozemky pod stavbou a především zastavěné území obce Senetářov. V zatravněné zátopě je zachycena převážná část splavenin z povodí. Stavba výrazně zvýšila retenční schopnost zemědělsky obhospodařovaného území.

Senetářov VH

Pepa