Obchodní jméno:                         AGERIS s.r.o.

Sídlo společnosti:                        Jeřábkova 5, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 35034

Jednatelé společnosti:               RNDr. Josef Glos, Ing. Ivo Podracký

IČO:                                                255 76 992

DIČ:                                                CZ25576992

Bankovní spojení:                        ČSOB a.s. Brno

Číslo účtu:                                     382293143/0300

Číslo telefonu:                              + 420 545241842